תנאי שימוש ומדיניות; פרטיות ואבטחת מידע

תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר המופעל על ידי או או אפוס מדיקל ישראל בע”מ ו/אן המותג “אפוסתרפיה” (“אפוס”, “האתר” או “אנחנו”).

 

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף
אפוס מאפשרת למשתמשי האתר לשתף ולקשר תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים אחרים (דוגמת פייסבוק). שים לב! השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים אלה הוא חיצוני ונפרד מהאתר וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים. המדיניות שלנו איננה תקפה לגבי פעילותן של רשתות חברתיות אלו או של כל שירות מקוון המופעל על ידי צד שלישי ואין לנו שליטה עליהם.
למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של פייסבוק לחצו כאן. תשומת לבך לכך שמדיניות הפרטיות של פייסבוק עשויה להתעדכן מעת לעת וכי אפוס אינה מתחייבת, כי הגרסה אליה מפנה קישור זה הינה הגרסה המעודכנת ביותר של מדיניות פייסבוק למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של פייסבוק לחצו כאן תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר המופעל על ידי או או אפוס מדיקל ישראל בע”מ ו/אן המותג “אפוסתרפיה” (“אפוס”, “האתר” או “אנחנו”).
תשומת לבך לכך שמדיניות הפרטיות של פייסבוק עשויה להתעדכן מעת לעת וכי אפוס אינה מתחייבת, כי הגרסה אליה מפנה קישור זה הינה הגרסה המעודכנת ביותר של מדיניות פייסבוק.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר “אפוס”, “אפוסתרפיה” ואחרים, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של אפוס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
תנאי שימוש באתר
המידע והעצות הניתנים באתר הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר “אבחנה רפואית”, “חוות דעת רפואית”, “המלצה לטיפול רפואי” או “תחליף לטיפול רפואי”. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או בעלי מקצוע רפואי אחרים, ולהיבדק.
בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ.(
בעצם השימוש באתר המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי אפוס ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.
כאשר אתה שולח דוא”ל או תקשורת אחרת לאפוס באמצעות האתר, אנו רשאים לשמור התקשרויות אלו במטרה לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו.
מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות
אפוס נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של משתמשי האתר ושל מטופליה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה “חוק הגנת הפרטיות”, “חוק זכויות החולה”, “חוק יסוד כבוד האדם וחירותו” ו”חוק המחשבים”. מדיניות זו מיושמת על למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של גוגל לחצו כאן.
בנוסף למידע שאנו אוספים ולשירותי גוגל אנליטיקס, כמתואר לעיל, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה (לרבות טכנולוגיה המופעלת על ידי צדדים שלישיים) כדי לאסוף מידע אנונימי אודות השימוש באתר האינטרנט שלנו. טכנולוגיה זו מאפשרת לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים על המבקרים שלנו והשימוש שלהם באתר האינטרנט שלנו.
אנו משתמשים בנתונים אנונימיים זה כדי לשפר את התוכן ופונקציונליות של אתר אינטרנט זה והעדכונים בדואר האלקטרוני שלנו, כדי להבין טוב יותר את הלקוחות והשווקים שלנו, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
נהלי אבטחת מידע
אפוס מקיימת מדיניות הגנת מידע מתעדכנת באופן עתי כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות.
בחברה מנהל מערכות מידע אשר הנו הממונה על הגנת המידע. הממונה פועל על פי מדיניות הגנת המידע של אפוס והוראות החוק. כתובת הדואר האלקטרוני של הממונה על אבטחת מידע באפוס היא privacy@apostherapy.com
העברת מידע רפואי לצד שלישי
מידע רפואי, ככל שנאסף על ידי האתר, אינו נמסר לצדדים שלישיים אלא לצורך טיפול או בהתאם להוראות החוק לגורמים כגון משרד הבריאות, משטרה, ביטוח לאומי וכד’. מידע רפואי עשוי להימסר גם לקופת החולים בה הנך חבר או לחברת הביטוח הרפואי שלך והכל בהתאם להנחיות החוק. כלל המידע שנאסף כפוף תהליך של בקרה וניטור שוטף של ניהול המידע.
תלונות בנושא פגיעה בפרטיות
אדם הסבור שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לממונה על אבטחת המידע בדוא”ל. יש לציין בפניה מהו המידע הטעון בדיקה ואת נימוקי הבקשה.
כל אדם זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו בלבד. לעיתים, אפוס עשויה לגבות תשלום בגין קבלת עותק מהחומר הרפואי, וזאת על פי חוק.
תנאי שימוש במדמה (סימולטור) “האם הטיפול מתאים לי”
כלי זה נועד לתת הערכה כללית בלבד בהתאם לנתונים שהזינו משתמשי האתר בשדות המיועדים לכך במדמה. התוצאות המוצגות הן המלצות כלליות בלבד, אינן מהוות ייעוץ או אבחון רפואי והן נסמכות על אלגוריתם גרפי פשוט ללא כל תוקף רפואי. התוצאות אינן מחליפות המלצות רפואיות אישיות שיכולות להינתן רק בידי הרופא המטפל, לאחר ביצוע כל הבדיקות הרפואיות האישיות הנחוצות. באחריות המשתמשים במדמה להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ עם רופא במקרה הצורך ולא להסתמך על התוצאות המוצגות במדמה. במידה ויוזנו נתונים שאינם אמתיים עשויות להיות מוצגת תוצאות שאינן נכונות והמלצות כלליות שאינן נכונות ועשויות שלא להתאים למצב המשתמש. המידע המופק במדמה אין בו כדי להעיד על כך שלא נדרשות פעולות ו/או בדיקות נוספות וכי על המשתמש להתייעץ לשם בירור עם רופא המשפחה ו/או עם רופא יועץ.
תנאי שימוש בניוזלטר
בעת ההרשמה לניוזלטר הנך מאשר שפרטיך יישמרו במאגר החברה או במאגר החברה המספקת את שירותי הדיוור מעת לעת, וכי ההרשמה מהווה הרשאה לדוור אלייך את הניוזלטר, אלא אם תבקש אחרת במפורש.
הגבלת אחריות
הנך מסכים מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד. המידע והאתר פועלים במתכונת AS IS ולא יהיו לך טענות כלשהן בגינם, במישרין או בעקיפין. אפוס אינה נוטלת על עצמה אחריות להשביע את רצונך או את דרישותיך מן האתר, או לאספקת שירות סדירה, בזמן, ללא הפרעות, מאובטחת ונקיה מטעויות; אפוס אינה נוטלת על עצמה אחריות לתוצאות שעשויות להיגרם מהשימוש באתר או לדיוק/מהימנות מידע שהושג באמצעות האתר או לתיקון פגמים בשירות. ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר ו/או מידע שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש באתר נעשה על אחריותך בלבד וכי אתה אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשוב שלך או לכל איבוד מידע שנובע מהורדת חומר /מידע כנ”ל. המידע והשירותים הזמינים במסגרת האתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. שינויים מבוצעים במידע באופן שוטף. אפוס רשאית לערוך שיפורים ו/או שינויים באתר ובמידע בכל עת. אפוס אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי האתר והשירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי האת או השרת המספק את האתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. אפוס לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע או האתר. אפוס לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט של אפוס. אפוס לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים באתר, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. מובהר כי אין בתנאים אלו כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת אפוס על פי כל דין.
הנך מסכים לשפות את אפוס, בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכר טרחת עו”ד, שנובעת משימוש באתר, הפרת תנאי השימוש, או הפרת זכויות קניין רוחני/זכות אחרת של אדם/ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך בעת השימוש או עקב השימוש באתר.
שימוש בעוגיות Cookies
האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ולצרכים שיווקיים של החברה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצרכי שיווק (לרבות באמצעות צדדים שלישיים כדוגמת פייסבוק או גוגל איתם אפוס תהא רשאית לחלוק מידע הנובע מהשימוש בעוגיות), כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. “עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריהc:windows.cookies וכן ב– c:windows.Temporary Internet Files. . העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, ככל שנדרש, היכן שהאתר מחייב רישום. אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים מקושרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. גלישה באתר מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע והשימוש בעוגיות על ידי אפוס (לרבות על ידי צדדים שלישיים דוגמת פייסבוק או גוגל) באופן ובקשר עם השימושים שצוינו לעיל.
העברת נתונים לחו”ל
אפוס הוא ארגון גלובלי ויש לו מתקנים ומאגרי מידע במדינות שונות. אנו עשויים, מעת לעת, להעביר חלק מהנתונים והמידע עליך לאחד ממאגרי המידע שלנו במדינה אחרת. אם הרמה של הגנת פרטיות במדינה הזאת אינם עולים בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים מוכרים, אנו נבטיח כי הנתונים שהועברו למאגרי המידע שלנו במדינה מוגנים כראוי וכי העברת נתונים לצד שלישי במדינות כגון נעשית על פי חוזה או אמצעים אחרים המספקים הגנה נאותה. כמובן, האינטרנט מורכב ממספר רב של קשרים בינלאומיים. אם אתם מבקרים באתר אינטרנט זה ממדינה אחרת מהמדינה בה השרת שלנו ממוקם, התקשורת השונות תהיה בהכרח לגרום להעברת המידע מעבר לגבולות בינלאומיים. על ידי ביקור באתר אינטרנט זה ובתקשורת אלקטרונית איתנו, אתה מסכים להעברות אלה.
מדיניות תקשורת שיווקית
אפוס שולחת דוא”ל פרסומי רק ל:

  • לקוחות
  • אנשים שנתנו את הסכמתם לקבל דוא”ל פרסומי
  • אנשים ברשימות תפוצה שכורה שנתנו רשות לבעל הרשימה כדי לקבל דואר אלקטרוני לקידום מכירות של צד שלישי

כל הנ”ל ובלבד שלא בחרו שלא לקבל דוא”ל שיווקי מאיתנו.
בכל דוא”ל פרסומי, אנחנו מספקים דרך קלה וברורה לבטל את הדוא”ל בעתיד. בקשות opt-outבאמצעות הקישור opt-outבמיילים שלנו מעובדות באופן מהיר ותיכנסנה לתוקף בהקדם האפשרי ובכל מקרה בתוך לא יותר מ- 10 ימי עסקים. אנחנו תמיד משתדלים לחשוף את הזהות שלנו בתקשורת דואר אלקטרוני המוני, הכוללים את הכתובת של מיקום המטה שלנו. אנחנו אף פעם לא משתמשים במידע מטעה בכותרת עליונה או שורות נושא. אנחנו לא נשלח מסרים המוניים, דוא”ל פרסומי לכתובות דואר אלקטרוני “שנקטפו” מאתרי האינטרנט. אנחנו אף פעם, בשום מצב, נשכיר או נמכור את כתובות הדוא”ל לכל חברה או אדם אחרים.
שינוי מדיניות
מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אנו נפרסם שינויים במדיניות הפרטיות בדף זה, ובמידה שהשינויים יהיו משמעותיים, נפרסם הודעה בולטת יותר (לרבות התראת דוא”ל בנושא שינויים במדיניות הפרטיות). בנוסף, אנו נשמור על‏ הגירסאות הקודמות של מדיניות פרטיות זו בארכיון, לעיונכם.

שאלון הערכה מקוון

קבל/י עכשיו באתר תשובה מיידית אודות מידת ההתאמה של טיפול אפוסתרפיה לכאב ממנו את/ה סובל/ת
לייעוץ רפואי מהצוות המקצועי ניתן לשלוח פניה אונליין

מפת אתרתנאי שימוש ומדיניותהבהרה משפטיתכאבי ברכיים - המדריך המלאכאבי גב - מאמריםהסדרי נגישות