תקנון פעילות “[העבר את הטיפ המנצח שלך להצלחה לחברים]” (“הפעילות”)

השתתפות בפעילות, הנערכת ע”י חברת אפוס מדיקל ישראל בע”מ (“החברה”) מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן:

  1. על מנת להשתתף בפעילות, יש להעלות טיפ מנצח הקשור לשימוש במערכת ההליכה הביומכנית של החברה לעמוד הנחיתה של החברה שהוקם לטובת הפעילות  [http://lp6.me/02pjS]. בנוסף, יש להשאיר שם ומספר טלפון של חבר אשר טיפול אפוסתרפיה יכול לסייע לו בדף הנחיתה הייעודי. את שני הפרטים יש למלא עד לתאריך 31.01.22 בשעה 13:00.
  2. החברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, טיפ מנצח אחד, ושולחו יקבל פרס – שובר BUYME לחופשה בת לילה אחד באמצע השבוע במלון פסטורל כפר בלום. שווי השובר: 1,440 ש”ח. (“הפרס”).
  3. המשתתפים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בנוגע לבחירת החברה בטיפ המנצח ו/או בנוגע לפרס.
  4. המשתתפים בפעילות מסכימים לכך שבמקרה בו סיפורם יבחר על ידי החברה, יתכן ששמם, תמונתם ודבר זכייתם יופיעו בפרסומי החברה בכל מדיה, והם מוותרים בזאת על כל תמורה או טובת הנאה בגין האמור, פרט לקבלת הפרס.

 

שאלון הערכה מקוון

קבל/י עכשיו באתר תשובה מיידית אודות מידת ההתאמה של טיפול אפוסתרפיה לכאב ממנו את/ה סובל/ת
לייעוץ רפואי מהצוות המקצועי ניתן לשלוח פניה אונליין

מפת אתרתנאי שימוש ומדיניותהבהרה משפטיתכאבי ברכיים - המדריך המלאכאבי גב - מאמריםהסדרי נגישות