השפעת אפוסתרפיה בקרב אנשים הסובלים מכאב גב תחתון כרוני שאינו ספציפי

המאמר התקבל לפרסום באחד משני העיתונים המובילים בתחום אורתופדית הגב – European Spine Journal, בעל חוזק של, IF=2.47. העיתון מדורג במקום ה – 27 מתוך 219 עיתונים בתחום האורתופדיה ורפואת הספורט.

מטרת המחקר:

לבחון את השפעת טיפול אפוסתרפיה על מדדי כאב, תפקוד, איכות חיים ומדדי הליכה בקרב אנשים הסובלים מכאב גב תחתון כרוני שאינו ספציפי.

שיטות המחקר

60 אנשים הסובלים מכאב גב תחתון השתתפו במחקר הבוחן את השפעת טיפול אפוסתרפיה. טרם תחילת הטיפול, הנבדקים ביצעו בדיקת הליכה ממוחשבת לאפיון אובייקטיבי של תבניות ההליכה. כמו כן, התבקשו הנבדקים למלא שאלון כאב ותפקוד (Oswestry) ושאלון איכות חיים (SF-36). מערכת ההליכה של אפוס הותאמה לכל נבדק באופן אישי בהתאם למתודולוגייה הטיפול של אפוס. הנבדקים ביצעו הערכה נוספת של תבניות ההליכה והתבקשו למלא שאלונים לאחר שלושה ושישה חודשי טיפול.
24 אנשים בריאים, בעלי גיל ממוצע זהה, שימשו כקבוצת בקרה. אנשים אלו ביצעו בדיקת הליכה ממוחשבת והתבקשו למלא שאלוני כאב, תפקוד ואיכות חיים בדומה לקבוצת הטיפול.

תוצאות המחקר

בבסיס, טרם תחילת הטיפול, נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת המחקר (אנשים עם כאבי גב) לבין קבוצת הביקורת (אנשים בריאים) הן במדדי ההליכה והן במדדי הכאב, התפקוד ואיכות החיים. אנשים עם כאבי גב תחתון מציגים תבניות הליכה פתולוגיות בהשוואה לבריאים. בין היתר ירידה במהירות ההליכה, קיצור אורכי הצעד וירידה בתדירות הצעד. כמו כן, אנשים עם כאבי גב תחתון מדווחים על כאב רב יותר ומגבלה תפקודית קשה יותר בהשוואה לבריאים ומדווחים גם על איכות חיים ירודה בהשוואה לבריאים.

  • לאחר שישה חודשי טיפול
    ניכר שיפור מובהק בתבניות ההליכה של אנשים הסובלים מכאבי גב. בין היתר, נצפתה עלייה במהירות ההליכה (10.6%), עלייה באורך הצעד (5.6%) ועלייה בתדירות הצעד (5%). כמו כן, נצפתה עלייה מובהקת באיכות החיים של החולים וירידה מובהקת בכאב (%13.3).
  • לאחר שישה חודשים
    לא היו הבדלים מובהקים בתבניות ההליכה של קבוצת המחקר (אנשים עם כאבי גב) וקבוצת הביקורת (בריאים). משמע, לאחר שישה חודשי טיפול, תבניות ההליכה של החולים השתוו לאלו של בריאים.
  • לאחר שישה חודשים
    עדיין קיים הבדל מובהק ברמת הכאב, התפקוד ואיכות החיים בין קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת. אם כי, הפערים מצטמצמים.

מסקנות המחקר

הבדלים מובהקים קיימים בתבניות ההליכה של אנשים עם כאב גב תחתון כרוני שאינו ספציפי בהשוואה לאוכלוסייה בריאה. כמו גם רמת כאב גבוהה יותר, מגבלה תפקודית וירידה באיכות החיים. אפוסתרפיה הובילה לשיפור ניכר במדדים אלו ועזרה לחולים להגיע לתבניות הליכה נורמליות ולהפחתת הכאב ושיפור התפקוד ואיכות החיים של החולים.

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן

שאלון הערכה מקוון

קבל/י עכשיו באתר תשובה מיידית אודות מידת ההתאמה של טיפול אפוסתרפיה לכאב ממנו את/ה סובל/ת
לייעוץ רפואי מהצוות המקצועי ניתן לשלוח פניה אונליין

מפת אתרתנאי שימוש ומדיניותהבהרה משפטיתכאבי ברכיים - המדריך המלאכאבי גב - מאמריםהסדרי נגישות