הגבלת אחריות והבהרה משפטית

תוצאות הטיפול עשויות להשתנות ממטופל למטופל. נדרשת הקפדה על תכנית הטיפול והוראות השימוש במערכת אפוס בהתאם להנחיות המטפל. אין באמור באתר זה בכדי להניא מטיפולים אחרים או מהתערבות כירורגית שהומלצה. אנו מעודדים לבקש את עצתו של הרופא המטפל או מומחה רפואי אחר בכל שאלה שיש לגבי מצבך הרפואי. אין להתעלם מהמלצה רפואית קיימת או להתעכב מקבלת המלצה שכזאת. במידה והנך נתון במצב חירום רפואי, אנא צור קשר עם שירות רפואת חירום.

חלק מהתכנים באתר עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן (תחת רישיון) לאפוס מדיקל ישראל בע”מ. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של אפוס מדיקל ישראל בע”מ מראש ובכתב.

 

במידה והנך מוסר פרטים בעת השימוש באתר, או באם הנך מכניס או מעלה תכנים לאתר, הנך מצהיר/ה בזאת במפורש כי הנך בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וכי את/ה מרשה לאפוס מדיקל ישראל בע”מ בעצם הכנסת התכנים או מסירת הפרטים לאתר, לפי העניין, לעשות בהם כל שימוש, לרבות לצרכי שיווק, תקשורת וכיוב’ וכן לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לאפוס מדיקל ישראל בע”מ.

 

זכויות מטופלי אפוס מדיקל ישראל בע”מ
פירוט בנוגע לזכויותיהם של מטופלי אפוס מדיקל ישראל בע”מ הנו כמפורט במסמכי ההתקשרות של כל מטופל בנפרד, וכל האמור באתר לגבי זכויות של מטופלים הנו כללי ועשוי להשתנות על בסיס פרטני.

 

תנאי שימוש ברכיבי שיתוף מידע במסגרת אתרי מדיה חברתית לרבות facebook
השימוש באפשרויות השונות של שיתוף מידע באתרי מדיה חברתית כגון like או “אהבתי” ודומיהם הנם באחריות המשתמש (בהתאם לכללים החלים על המדיה החברתית הרלבנטית) והנך מצהיר ומאשר בזאת כי פעולות מסוג זה עלולות לחשוף מידע או את בחירת המידע שלך לאחרים בהתאם להגדרות הפרטיות שהוגדרו באתר המדיה החברתית או בפרופיל, לפי העניין. לאפוס מדיקל ישראל בע”מ לא תהיה כל אחריות לגבי חשיפת פרטים אלו או כל שימוש אחר שיעשה במידע שנחשף באמצעים אלו.

 

יחד עם זאת, אפוס מדיקל ישראל בע”מ רואה חשיבות רבה בשמירת הפרטיות של גולשי האתר ומטופליה ושל הציבור הרחב שיעשה שימוש בשירות זה, ועושה ככל שביכולתה, ואף קוראת לך הגולש, להימנע מהעלאת תכנים או להימנע ממצבים בהם יש חשש לחשיפת מידע פרטני או כזה העלול לפגוע בפרטיותך או אנשים קרובים לך, ולהפנות שאלות אלו לאפיקים אחרים.

שאלון הערכה מקוון

קבל/י עכשיו באתר תשובה מיידית אודות מידת ההתאמה של טיפול אפוסתרפיה לכאב ממנו את/ה סובל/ת
לייעוץ רפואי מהצוות המקצועי ניתן לשלוח פניה אונליין

מפת אתרתנאי שימוש ומדיניותהבהרה משפטיתכאבי ברכיים - המדריך המלאכאבי גב - מאמריםהסדרי נגישות