תקנון פעילות "[_ סיפורי הצלחה ממטופלים בפייסבוק]" ("הפעילות")

השתתפות בפעילות, הנערכת ע"י חברת אפוס מדיקל ישראל בע"מ ("החברה") מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן:

  1. על מנת להשתתף בפעילות, יש להעלות סיפור הצלחה הקשור לשימוש במערכת ההליכה הביומכנית של החברה לעמוד הפייסבוק של החברה עד לתאריך 23.7.2020 בשעה 13:00.
  2. החברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 15 סיפורים מנצחים, ושולחיהם יקבלו פרס – כרית קירור.
  3. המשתתפים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בנוגע לבחירת החברה בסיפורים המנצחים ו/או בנוגע לפרסים.
  4. מובהר למשתתפים כי הסיפורים המועלים על ידי המשתתפים במסגרת הפעילות יופיעו בעמוד הפייסבוק ו/או באתר האינטרנט של החברה ועל כן אין לכלול בהם מידע אישי או רפואי רגיש.
  5. המשתתפים בפעילות מסכימים לכך שבמקרה בו סיפורם יבחר על ידי החברה, יתכן ששמם, תמונתם ודבר זכייתם יופיעו בפרסומי החברה בכל מדיה, והם מוותרים בזאת על כל תמורה או טובת הנאה בגין האמור, פרט לקבלת הפרס.

שאלון הערכה מקוון

קבל/י עכשיו באתר תשובה מיידית אודות מידת ההתאמה של טיפול אפוסתרפיה לכאב ממנו את/ה סובל/ת
לייעוץ רפואי מהצוות המקצועי ניתן לשלוח פניה אונליין

מפת אתרתנאי שימוש ומדיניותהבהרה משפטיתכאבי ברכיים - המדריך המלאכאבי גב - מאמריםכאבי רגליים