תנאי שימוש ומדיניות

תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר המופעל על ידי או מטעם אפוס טכנולוגיות רפואה וספורט בע"מ, ו/או אפוס מדיקל ישראל בע"מ ו/אן המותג "אפוסתרפיה" ("אפוס", "האתר" או "אנחנו"), בין אם באתר עצמו, ובין אם באתרים או רכיבים מקושרים, לרבות פורומים, בבלוגים, רכיבי התגובות, מדיה חברתית וכיוב' (ביחד "אתר").

הבהרה לגבי אתרי מדיה חברתית/פורומים חברתיים: לתשומת ליבך, שימוש באפשרויות "שיתוף" ברשתות מדיה חברתית לרבות "פייסבוק" עשוי לשתף מידע שלך, כולו או חלקו, עם אחרים, ולאפוס לא תהיה אחריות למידע בשל כך.  אפוס אינה אחראית על המידע ועל הנעשה בו באתרי מדיה חברתית, הגם שאלו מקושרים באמצעות "לינק" לאתר. למרות שמדובר בערוצים שמטרתם לספק מידע או שירות כללי או רפואי כללי, יש להדגיש ש מדובר על אתרים או פלטפורמות חיצוניות לאפוס, שבהן הגנת פרטיות המידע ואבטחתו מתבססת על מדיניות האתר ועל

יכולתו של המשתמש באתר ההוא לממש מדיניות זו. אפוס מתרה ומזהירה את הגולשים לבל יחשפו מידע אישי/רגיש. מומלץ לבחון היטב את השימוש בפלטפורמות אלה, לרבות הבנה מתי המידע המועלה חשוף לכל צופה (למשל בפייסבוק, אלא אם הוגדר אחרת על-ידי הגולש) ומתי לא (למשל: פורומים למיניהם, בהם בדרך-כלל ההשתתפות הינה ללא זיהוי).

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר "אפוס", "אפוסתרפיה" ואחרים, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של אפוס בלבד.אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

תנאי שימוש באתר
המידע והעצות הניתנים באתר הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או בעלי מקצוע רפואי אחרים, ולהיבדק.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ.

בעצם השימוש באתר המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי אפוס ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

כאשר אתה שולח דוא"ל או תקשורת אחרת לאפוס באמצעות האתר, אנו רשאים לשמור התקשרויות אלו במטרה לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו.

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות
אפוס נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של משתמשי האתר ושל מטופליה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק המחשבים". מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.אפוס מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע שלך המשתמש באתר.

נתונים שנאספים על משתמשי האתר ועל מטופלי אפוס
האתר אינו אוסף מידע רפואי בעת השימוש בו. ככל שפרט מידע רפואי נמסר באמצעות האתר או נשמר בו, אזי השימוש בו הנו אך ורק לצורך הטיפול בך ולצורך קיום חובותיה של אפוס למטופליה.

המידע מאוחסן בשרתי אפוס או בענן. שרותי האחסון מאובטחים באמצעים מתקדמים. ככל המידע מכיל מידע רפואי, המידע נשמר בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות לעניין שמירתם של מסמכים רפואיים.

ככלל, האתר או החברה אינם מנהלים או אוספים מידע גנטי, פסיכיאטרי, או בנוגע להריון (אם כי יתכן ומטופלים ימסרו מידע זה במסגרת הטיפול בחברה). במדיה ומנוהל מידע שכזה, הגישה למידע זה אינה מתאפשרת ללא נהלי אבטחת מחמירים – ורק לשם הטיפול הרפואי.

אפוס נעזרת בחברות שונות המספקות ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

בנוסף למידע שאנו אוספים, כמתואר לעיל, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה כדי לאסוף מידע אנונימי אודות השימוש באתר האינטרנט שלנו. טכנולוגיה זו אינה מזהה אותך באופן אישי; זה פשוט מאפשר לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים על המבקרים שלנו והשימוש שלהם באתר האינטרנט שלנו.

אנו משתמשים בנתונים אנונימיים זה כדי לשפר את התוכן ופונקציונליות של אתר אינטרנט זה והעדכונים בדואר האלקטרוני שלנו, כדי להבין טוב יותר את הלקוחות והשווקים שלנו, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.

נהלי אבטחת מידע
אפוס מקיימת מדיניות הגנת מידע מתעדכנת באופן עתי כדי לענות לכל  דרישות החוק והתקנות.

בחברה מנהל מערכות מידע אשר הנו הממונה על הגנת המידע. הממונה פועל על פי מדיניות הגנת המידע של אפוס והוראות החוק.כתובת הדואר האלקטרוני של הממונה על אבטחת מידע באפוס היא privacy@apostherapy.com

שימוש במידע, העברת מידע לצד שלישי
מידע רפואי, ככל שנאסף על ידי האתר, אינו נמסר לצדדים שלישיים אלא לצורך טיפול או בהתאם להוראות החוק לגורמים כגון משרד הבריאות, משטרה, ביטוח לאומי וכד'. מידע רפואי עשוי להימסר גם לקופת החולים בה הנך חבר או לחברת הביטוח הרפואי שלך, וזאת בכפוף להרשאה אלא אם זאת אינה נדרשת לפי הנחיות החוק.

גם כאן מתנהל תהליך של בקרה וניטור שוטף של ניהול המידע.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שהתעניינת לגביהם, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית ועוד. אפוס עשויה לשמור את המידע במאגריה ואף להשתמש במידע, כולל המידע שמסרת מיוזמתך בתהליך הרשמה למטרות עסקיות  של החברה כגון ניתוח יעילות, ניתוח מגמות כלליות רפואיות ושיפור השירותים. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר  יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות
אדם הסבור שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לממונה על אבטחת המידע בדוא"ל. יש לציין בפניה מהו המידע הטעון בדיקה ואת נימוקי הבקשה.

כל אדם זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו בלבד. לעיתים, אפוס עשויה לגבות תשלום בגין קבלת עותק מהחומר הרפואי, וזאת על פי חוק.

תנאי שימוש במדמה "האם הטיפול מתאים לי"
כלי זהנועד לתת הערכה כללית בלבד בהתאם לנתונים שהזנתי בעצמי בשדות המיועדים לכך בסימולטור במדמה. התוצאות המוצגות הן המלצות כלליות בלבד, אינן מהוות ייעוץ או אבחון רפואי והן נסמכות אלגוריתם גרפי פשוט ללא כל תוקף רפואי. התוצאות אינן מחליפות המלצות רפואיות אישיות שיכולות להינתן רק בידי הרופא המטפל, לאחר ביצוע כל הבדיקות הרפואיות האישיות הנחוצות.באחריותי להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ עם רופא במקרה הצורך ולא להסתמך רק על התוצאות המוצגות במדמה.  במידה ויוזנונתונים שאינם אמתיים עשויות להיות מוצגת תוצאות שאינן נכונות והמלצות כלליות שאינן נכונות ועשויות שלא להתאים למצבי.המידעהמופק במדמה אין בו כדי להעיד על כך שלא נדרשות פעולות ו/או בדיקות נוספות וכי עליי להתייעץ לשם בירור הנדרש ממני עם רופא המשפחה ו/או עם רופא יועץ.

תנאי שימוש בניוזלטר
בעת ההרשמה לניוזלטר אני מאשר שפרטי יישמרו במאגר החברה או במאגר החברה המספקת את שירותי הדיוור מעת לעת, וכי ההרשמה מהווה הרשאה לדוור אלי את הניוזלטר, אלא אם אבקש אחרת במפורש.

הגבלת אחריות
הנך מסכים מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד. המידע והאתר פועלים במתכונת AS ISולא יהיו לךטענות כלשהן בגינו, במישרין או בעקיפין. אפוס אינה נוטלת על עצמה אחריות להשביע את רצונך או את דרישותיך מן האתר, אולאספקת שירות סדירה, בזמן, ללא הפרעות, מאובטחת ונקיה מטעויות; אפוס אינה נוטלת על עצמה אחריות לתוצאות שעשויותלהיגרם מהשימוש באתר או לדיוק/מהימנות מידע שהושג באמצעות האתר או לתיקון פגמים בשירות.ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר ו/או מידע שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש באתר נעשה על אחריותך בלבד וכי אתה אחראיבלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשוב שלך או לכל איבוד מידע שנובע מהורדת חומר /מידע כנ"ל. המידע והשירותים הזמינים במסגרת האתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. שינויים מבוצעים במידע באופן שוטף. אפוס רשאית לערוך שיפורים ו/או שינויים באתר ובמידע בכל עת.אפוס אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי האתר והשירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי האת או השרתהמספק את האתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.אפסו לא תהיה חייבת אואחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרםכתוצאה מהמידע או האתר.אפוס לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע לרבות הנובעים, במישרין אובעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט של אפוס. אפוס לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים באתר, ובכללזה למידת מהימנותם ודיוקם.מובהר כי אין בתנאים אלו כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת אפוס על פי כל דין.

הנך מסכים לשפות את אפוס, בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכר טרחת עו"ד, שנובעת משימוש באתר, הפרת תנאי השימוש, או הפרת זכויות קניין רוחני/זכות אחרת של אדם/ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעותמחשבך בעת השימוש או עקב השימוש באתר.

שימוע בעוגיות Cookies
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריהc:windows.cookies וכן ב– c:windows.Temporary Internet Files. . העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, ככל שנדרש, היכן שהאתר מחייב רישום. אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתראו באתרי אינטרנט אחרים מקושרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע.

העברת נתונים לחו"ל
אפוס הוא ארגון גלובלי ויש לו מתקנים ומאגרי מידע במדינות שונות. אנו עשויים, מעת לעת, להעביר חלק מהנתונים והמידע עליך לאחד ממאגרי המידע שלנו במדינה אחרת. אם הרמה של הגנת פרטיות במדינה הזאת אינם עולים בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים מוכרים, אנו נבטיח כי הנתונים שהועברו למאגרי המידע שלנו במדינה מוגנים כראוי וכי העברת נתונים לצד שלישי במדינות כגון נעשית על פי חוזה או אמצעים אחרים המספקים הגנה נאותה. כמובן, האינטרנט מורכב ממספר רב של קשרים בינלאומיים. אם אתם מבקרים באתר אינטרנט זה ממדינה אחרת מהמדינה בה השרת שלנו ממוקם, התקשורת השונות תהיה בהכרח לגרום להעברת המידע מעבר לגבולות בינלאומיים. על ידי ביקור באתר אינטרנט זה ובתקשורת אלקטרונית איתנו, אתה מסכים להעברות אלה.

מדיניות תקשורת שיווקית
אפוס שולחת דוא"ל פרסומי רק ל:

  1. לקוחות
  2. אנשים שנתנו את הסכמתם לקבל דוא"ל פרסומי
  3. אנשים ברשימות תפוצה שכורה שנתנו רשות לבעל הרשימה כדי לקבל דואר אלקטרוני לקידום מכירות של צד שלישי
  4. כל הנ"ל אשר לא בחר שלא לקבל דוא"ל שיווקי.

בכל דוא"ל פרסומי, אנחנו מספקים דרך קלה וברורה לבטל את הדוא"ל בעתיד. בקשות opt-outבאמצעות הקישור opt-outבמיילים שלנו מעובדות באופן מהיר ותיכנסנה לתוקף בהקדם האפשרי אם לא מייד. בקשותOpt-outשנשלחו בדוא"ל יעובדו בתוך 10 ימי עסקים. אנחנו תמיד משתדלים לחשוף את הזהות שלנו בתקשורת דואר אלקטרוני המוני, הכוללים את הכתובת של מיקום המטה שלנו. אנחנו אף פעם לא משתמשים במידע מטעה בכותרת עליונה או שורות נושא. אנחנו לא נשלח מסרים המוניים, דוא"ל פרסומי לכתובות דואר אלקטרוני "שנקטפו" מאתרי האינטרנט. אנחנו אף פעם, בשום מצב, נשכיר או נמכור את כתובות הדוא"ל לכל חברה או אדם אחרים.
 
לייעוץ רפואי מהצוות המקצועי ניתן לשלוח פניה אונליין
 

לחצו לשיתוף האתר:

מפת אתריצירת קשראיתור סניףתנאי שימוש ומדיניותהגבלת אחריות והבהרה משפטיתמאמרים